WOM de Laares

Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) De Laares is een samenwerking tussen de woningcorporaties Domijn, Ons Huis, De Woonplaats, VanWonen en bouwcombinatie Nijhuis/Hegeman. Sinds begin deze eeuw hebben de partijen via de WOM de herstructurering van de wijk De Laares opgepakt, in samenwerking met de gemeente.


In de afgelopen jaren zijn zo’n 500 woningen gerealiseerd, zowel koop als (sociale) huur. De vijf deelprojecten zijn ontwikkeld in 13 fases. Veel oude woningen zijn gesloopt, maar niet alles. Hierdoor is een nieuwe woonwijk ontstaan waar oud en nieuw door elkaar loopt. Een gemengde wijk waar het heel prettig wonen is.

In 2021 zijn de laatste woningen opgeleverd van het deelplan de Ooster-Es. Hiermee is het laatste deel van de vernieuwde wijk De Laares gerealiseerd, en komt ook de samenwerking binnen WOM de Laares tot een eind. Momenteel wordt gewerkt aan het opheffen van de WOM.