Energiezuinige en duurzame woning

Gasloos wonen; met luchtwarmtepomp

Energiezuinig en duurzaam

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) geeft aan hoe efficiënt een bouwwerk met energie omgaat. Hoe lager de EPC, hoe minder fossiele brandstoffen er nodig zijn voor verwarming en ventilatie. Vanaf 2015 hanteert het bouwbesluit, middels een theoretische berekening, een EPC van 0,4 voor nieuwbouwwoningen. De EPC wordt berekend aan de hand van de isolatiewaarden, de keuze van klimaat- en warmtapwaterinstallaties, de opwekking van energie en de verlichting. Deze woningen voldoen echter aan de veel strengere norm van EPC 0,0*. De energieprestatie van een woning met een EPC van 0,0 gaat over het gebouwgebonden energiegebruik.

Gasloos wonen; met luchtwarmtepomp

Dat is de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting. De energieprestatie gaat niet over het overige huishoudelijk energiegebruik zoals nodig voor koken, wassen, koelkast, en andere apparatuur. De berging wordt voorzien van een zogenaamd ‘groen’ dak voor waterberging. Het water dat wordt opgevangen kun je bijvoorbeeld gebruiken in de tuin. De woningen zijn dus niet alleen energiezuinig vanwege de goede isolatie, de zonnepanelen en de warmtepomp, maar hiermee ook nog eens extra duurzaam!
Gasloos wonen met luchtwarmtepomp.

* Met uitzondering van de bouwnummers 20, 21 en 23 t/m 30. De woningen 20, 21 en 23 t/m 30 krijgen een EPC van maximaal 0,2 als gevolg van de fraaie bomenrij aan de Oosterstraat. Daardoor zal er iets minder zonlicht binnenkomen.

Deel deze pagina: